Høringssvar fra Annette V Gustavsen

Dato: 09.08.2020

Nei til ekprementering av genteknologi av folk !