Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131149

Dato: 03.08.2020

Nei til ekspremintering av genteknologi på Norges folk, ei heller andre.