Høringssvar fra Lars Jørgen Thveten

Dato: 06.08.2020

Det legges til grunn at det er nødvendig med ny lovgivning fordi GMO-legemidler kan hjelpe oss med sykdommer "vanlige medisiner" ikke kan hjelpe oss med. Det fremlegges derimot ingen forskning eller dokumentasjon av noe slag som støtter disse påstandene. Hva baseres påstandene på?

Alle medisiner bringer med seg bivirkninger, kortsiktig og langsiktig. Det fremlegges heller ingen dokumentasjon på reelle eller mulig bivirkninger fra GMO-legemidler, hverken på dyr eller mennesker.

Finnes det noe dokumentasjon virkning eller sikkerhet på GMO-legemidler, eller fremlegges disse påstandene som ren ønsketenkning og fiffig salgsjargon?

Bør ikke dette opp til grundig diskusjon før man haster gjennom en ny lov?