Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 949261

Dato: 11.08.2020

NEI til eksperimentering av gen-teknologi på mennesker.