Høringssvar fra Charlotte Nordheim

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot coronavaksine.