Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 474451

Dato: 05.08.2020

Vedrørende forslag til forandring av lov som skal sørge for at GMO vaksiner ikke lenger skal kunne kalles GMO vaksine, m.m.

Jeg er helsearbeider med 14 års bakgrunn på sykehus, og 20 års bakgrunn med egen klinikk med funksjonell og naturlig medisin. Jeg reagerer sterkt på de nå omfattende endringene av genteknologiloven. Vi velger å se endringene i genteknologiloven i lys av nylige endringer av bioteknologiloven 1. juni 2020. Endringene står også i relasjon til nylig meldt hastehøring omkring genteknologiloven med høringsfrist 18.8.2020. Disse tre endringene står alle i forhold til hverandre, og berører befolkningens rettsikkerhet på ulike nivåer, når det gjelder planlagt omfattende bruk av profylaktisk genteknologi i form av GMO-vaksiner i forhold til Corona situasjonen. Vi reagerer sterkt på at endringene ifølge forslag av 28.7.2020 vil gi legemiddelindustrien tilgang til å eksperimentere på befolkningen med nye, eksperimentelle og potensielt farlige genteknologiske legemidler og vaksiner, uten å få informert samtykke. Man kan altså ikke se disse omfattende endringene i lovverket som isolerte. Det kan også bemerkes at hastehøringer uten fag- og samfunnsdebatt, er i strid med den gjeldende genteknologiloven. Det er i denne situasjonen slik at svært få er informert om synergieffekten av disse lovendringene. Det vises til §§ 12 og 13 i siste del av dette dokument. Dermed blir dette en kriminell handling.

Dersom man får gjennomslag for en slik forandring, så vil dette for det første være en direkte usannhet, og ikke ha noe med virkeligheten å gjøre. Man kan ikke si at et genmanipulert materiale i en vaksine ikke er genmanipulert likevel. Å pynte på sannheten er direkte farligifarlig denne sammenhengen, ikke akseptabelt og bare til nytte for legemiddelindustrien. Hva er hensikten med å føre befolkningen bak lyset her? Hvem står bak et slikt forslag? Hvorfor skal en så viktig informasjon til nordmenn nå plutselig hemmeligholdes? Er politikerne sunket så dypt i farmainsdustriens lommer? Dere er valgt av folket for å beskytte oss, ikke bidra til å endre vårt DNA i en hastesak . Husk hva som skjedde på WHO sine anbefalinger og Norges ettergivelse for press under svineinfluensaen. Mange sliter i dag med livsvarige plager og har fått livet ødelagt. Vaksiner som inneholder genmodifisert materiale er ikke blitt prøvd ut før og det krever store langvarige studier , placebo kontrollerte ( mot saltvann ) , dobbel blind test, fagfellevurderte og med oppfølging etter lang tid. Coronaviruset vi snakker om nå har en utrolig lav dødelighet i følge tallene på smittede og døde, og det å endre disse lovene nå under press må være et brudd på all etikk, menneskerett, grunnlov ( påvirke mennesker med og under press) og vil kunne få fatale følger for menneskeheten og de grunnleggende norske verdier.

Mvh Kamilla Glomsrud Hill