Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121698

Dato: 17.08.2020

Dette strider mot demokratiet og bør ikke få lov å gjennomføres. Det er ikke bare én grunn til at lovgivningen skal være streng her. Pr dags dato er det ikke noe som kan forsvare å omgå lovverket på dette.