Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 269214

Dato: 04.08.2020

Hei!

RNA-vaksiner inneholder syntetiske gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter.

RNA-vaksiner kan videre også utløse autoimmune reaksjoner, dvs. at kroppen angriper seg selv.

De mest utbredte sykdommene vi i Norge kjenner til i dag er autoimmune sykdommer, som fører til livslange plager, arbeidsuførhet og dertil økonomiske belastninger på samfunnet. Antall syke er økende.

Det er pr i dag ikke satt av ressurser til å behandle slike lidelser på adekvate måter, les: slik at pasientene kommer tilbake til normal livførsel. Å øke antallet syke ved å påføre befolkningen GMO legemidler, finnes ikke dokumentert tilrådelig.