Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 142160

Dato: 04.08.2020

Det er helt ugreit om det åpnes opp for denne typen behandling av covid 19. Det er allerede en kjent medisin som virker på dette covid 19. Det har vært kjent for ledende medisinere siden 2005 i USA. Den heter hydroxychloroquine og har vært i markedet i over 60 år. Dette er kunnskap som tusenvis av nordmenn er blitt kjent med i Norge også. Derfor er det helt meningsløst å åpne opp for noe eksperimentell medisin nå. Folket i Norge følger godt med i verden forøvrig. Det er også veldig mange leger verden over, også i USA, som behandler pasienter med denne medisinen mot covid 19. Kunnskapen spres fort og vil derfor gjøre seg gjeldende i Norge også.

Jeg er imot at det tas en risiko for mennesker med slik ukjent genmodifisert medisin, mens det finnes en trygg og kjent medisin som heter Hydroxychloroquine, og faktisk er i bruk for behandling av covid 19.