Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 719281

Dato: 09.08.2020

Hei

Nei til utprøving av GMO testing på mennesker og dyr. Vi har rett til å bestemme over vår egen kropp og vårt liv. Dette strider mot menneskerettighetene. Mvh Inga Scheitz