Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 787491

Dato: 10.08.2020

Jeg er imot en endring av denne forskriften og ønsker ikke utprøving og utlevering av GMO - legemidler til behandling av Covid 19.