Høringssvar fra Martin Nygaard

Dato: 04.08.2020

Dette må stoppes.!!! Folket skal ikke være forsøkskaniner for uprøvde genmodifiserte medisiner som kan gi alvorlige bivirkninger /skader på liv og helse.