Høringssvar fra Kjetil Dreyer

Dato: 05.08.2020

Kjære regjering

Alt av GMO i seg selv er eksperimentelt og i uttakt med naturen, det er hverken nødvendig eller bra for mennesker i sin helhet. Det er klart at det kan være flott for industriene som næres av dette, men det kan ikke tas hensyn til i henhold til testing på mennesker.

Jeg vil minne om at alle mennesker i vårt land, og på planeten forøvrig både gjenniom grunnlov og enda viktigere, Natural LAW, er frie induvider og skal kunne råde over sin egen helse selv.

Brudd på denne friheten har vi sett forsøk på fra myndigheters og selskapers side gjennom historien, men det minnes om at sannheten i dag alltid kommer for en dag og det vil lede til konsekvenser for de som innfører såklate drakoniske og ellers diktatoriske/kommunistiske vedtak som så leder til tap av menneskelig frihet, og spesielt helsefrihet.

Som en av forkjemperne for helsefrihet i Norge vil jeg komme med en advarsel om regjeringen så skulle velge å forsøke å innføre tvang i noen sammenheng hva angår vaksinering eller annen testing på enkeltindivider eller grupper i samfunnet, det er i strid med vår individuelle suverenitet som individer og må bekjempes og stoppes i alle sammenhenger og det er mange nok bevisste sjeler i dette landet nå som dere jo har sett, det vil lede til konsekvenser for de som innfører noe som leder til tap av personlig og helsemessig frihet i kjølvannet av eller i påskudd av Corona.

Om det innføres noen form for tvang og eller prosedyrer som leder til opplevelse av tvang så vil det igangsettes en folkeaksjon i sammenhengen og de som står bak tiltakene vil måtte stå til ansvar for sine handlinger.

Dette er ikke å anses som en trussel eller sjikane på noe plan, men det er en advarsel og det vil tas svært alvorlig. Handlinger vil iverksettes i henhold til det vi nå ser blir endelig konklusjon og eller gjennomført tiltak fra myndighetenes side. Tiden der folkeviljen kun skal kunne kjøes over er forbi og det vil bli uten tvil bli en alvorlig oppvask i kjølvann av corona håndteringen generelt i dette landet. Det vil være synd om regjeringen skal få enda mer blod på hendene sine ved å bryte med menneskerettigheter.

Vennlig Hilsen
Kjetil Dreyer
Grunnlegger av
Helsefrihet.no
Vaksineaksjon
Barnevernsaksjon
Stevia til folket aksjonen
Hampaksjonen
mm