Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 541178

Dato: 09.08.2020

Nei er imot .