Høringssvar fra Elin Frøitland

Dato: 09.08.2020

Jeg er for at det jobbes med å finne en vaksine mot covid19, men jeg har sterke reservasjoner med å eksperimentere med menneskers dna og finner det ulogisk at eksperiment med dna er veien å gå, da hvert menneske har unikt dna. Dersom det skal skje må det være 100 frivillig fra de som tillater bruk av sin dna, Vaksinen må ikke innholde noe form for bioteknologi som tillater overvåking av personer, og vasinen kan ikke påføres befolkningen, eller individer med tvang eller under en ny lov som sier at vaksinen er obligatorisk for alle.