Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 409474

Dato: 05.08.2020

Hei, jeg er mot

forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19