Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 654439

Dato: 03.08.2020

Nei, helt enkelt!