Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 744277

Dato: 09.08.2020

Jeg vil med dette si meg sterkt imot en slik vaksine, da vi ikke kan si å ha nok kunnskap om langtidsvirkninger! COOVID 19 viser seg også ikke å være et virus som tar flere liv enn influensa. Derfor mener jeg vi må ta spesielle hensyn til utsatte grupper og bruke mer tid på å finne bedre løsninger. Jeg er også imot at en gjør dette uten tilstrekkelige utredninger og en offentlig dibatt om konsekvenser.