Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463856

Dato: 03.08.2020

STEMMER 100 % I MOT DENNE HØRINGEN/UTPRØVING