Høringssvar fra Elizabeth Vindenes

Dato: 04.08.2020

Jeg protesterer på det sterkeste mot høringsforslaget!

Å benytte genmodifisering i vaksiner innebærer en stor risiko fordi dette er en hittil uprøvd vaksineteknologi. Verken forskere eller politikere kjenner til de helsemessige konsekvensene. Det er også derfor Bioteknologiloven gir ekstra beskyttelse for risiko og ukjente konsekvenser av genmodifisering.

Derimot kjenner vi godt til konsekvensene av covid19; 99,5 - 99.8% overlever virussmitte. De aller fleste som dør er så syke fra før at de sannsynligvis ville ha dødd av andre årsaker innen kort tid.

På bakgrunn av dette er det fullstendig uetisk å åpne opp for risiko for helsemessig negative konsekvenser og uante endringer i vår genetikk hos alle, friske mennesker i Norges befolkning.

Norge er bundet som EØS land og ved FN resolusjon til å benytte Føre-var prinsippet. Det strider dessuten mot Grunnloven å utsette mennesker for denne alvorlige risikoen.

At man mener det er viktig at Norge stiller foran i køen for en slik vaksine er tegn på at politikere har blitt utsatt fra utilbørlig press fra vaksineindustrien og/eller fra EU land. Dersom våre politikere bestrider dette er min påstand at de er rett ut korrupte.

Dette kan ikke forsvares, verken rettslig eller etisk- på noen som helst måte!