Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 816175

Dato: 10.08.2020

Jeg er klart imot tvungen vaksinering av et vaksine med GMO, som dessuten er testet i så liten skala. Dette er ikke ok og bør helt klart være frivillig!!