Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 399206

Dato: 05.08.2020

Jeg er i mot all syntetisk og genmodifiserte preparater, ønsker ikke å ta del i en slik prosess.