Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113144

Dato: 16.08.2020

Nei. Det at det blir gjort mulig (i all stillhet) for publikum å stemme tilsier at regjeringen vet at dette egentlig ikke er en god løsning og ikke bør gjennomføres. Svaret bør være blankt NEI.