Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125521

Dato: 17.08.2020

Vi er et voksent par som i utgangspunktet er veldig skeptiske til vaksiner, når det nå ser ut til å åpnes for mulighet for tvangsvaksinering av folk, blir vi redde for våre barn. Hva vil et slikt samfunn bringe? Mange vaksiner har vist seg å ha bivirkninger. at man i tillegg åpner for utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging er helt forkastelig. Å behandle befolkningen med ikke godkjente genmodifiserte organismer strider mot vår overbevisning. Samfunnet har ikke kjennskap til hvordan det vil slå ut. Dette strider mot genteknologiloven og bioteknologiloven. Hvis man ikke har et alternativ vil det også stride mot smittevernloven.

Det er svært uheldig at myndighetene bruker dagens covid-19 som begrunnelse for at endringene må skje etter begrenset høring.

Vi er sterkt imot høringsforslaget.

Hilsen fra Bjarte og Kjersti Flatråker