Høringssvar fra Hanne Jensen

Dato: 10.08.2020

Jeg er i mot utprøving av ikke-studerte vaksiner på folk. Det viser seg så og si alltid i ettertid at det kan være store bivirkninger, for de fleste gir ikke covid-19 store følger.