Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 371117

Dato: 03.08.2020

Jeg er sterkt i mot at loven innføres!!! Mennesker skal ikke være forsøkskaniner på den måten som det nå åpnes opp for i dette forslaget om lovendring. Min kropp - mit valg! Men det blir ikke tilfelle ved en slik påtvungen lovendring.

det er dessuten SVÆRT påfallende at dette gjennomføres i Norges fellesferie-tid, der folk har annet fokus. Dette er uhyggelig spekulativt, nærmere diktatorisk.

I. Andersen