Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 237215

Dato: 04.08.2020

NEI til GMO legemidler!