Høringssvar fra Støtteforeningen Aurora for mennesker med psykiske problemer

Dato: 09.08.2020

Støtteforeningen Aurora for mennesker med psykiske problemer er imot eksperimentering med genteknologi . Dette er imot menneskerettighetene