Høringssvar fra GenØK-senter for biosikkerhet

Dato: 18.08.2020

Vedlagt er GenØk- senter for biosikkerhets innspill til kort høring om forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler til behandling eller forebygging av covid-19

Vedlegg