Høringssvar fra Hege Sundseth

Dato: 04.08.2020

Jeg er MOT klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19