Høringssvar fra John Arne Hagerup

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot å innføre tvungen vaksinering med eksperimentell dna modifiserte vaksiner. Vi kjenner ikke konsekvensene av dette og vi bør avstå fra å gjøre uopprettelig skader på mennesklig dna. I så fall bør det være frivillig.