Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 748169

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot . Dette strider mot menneskerettighetene.