Høringssvar fra Kenneth Winther

Dato: 04.08.2020

Det er en menneskerettighet å bestemme over sin egen kropp. Det er dessuten lovstridig å innføre pålegg som kan redusere menneskers livskvalitet. Myndigheter skal jobbe for folk og etter folkets instruks, ikke innføre kommersielle lover (legalt system) som strider mot grunnleggende lover (allmennrett og naturlov). En nasjons selvråderett skal ikke fravikes til fordel for fremmede nasjoner eller organisasjoner eller kommersielle konstellasjoner. Disse er hverken folkevalgte eller har oen suverenitet på norsk jord. Dessuten er det ikke anledning til å beskranke folks friheter i en grad som gjør mer skade enn den beskyttelse det er antatt å ha. Endring av menneskers DNA kan gi fremmede makter herunder kommersielle aktører anledning til å hevde patentrettigheter på folks fysiologi (kropp). Dette har skjedd med genmodifisert mat og vil trolig skje med mennesker også. Det er allerede tatt it patenter på teknologi som skal koble en transhuman organisme med kunstig intelligens og kryptovaluta og det er over 200 vaksiner i uttesting. De aggregerte effektene av vaksiner er aldri testet. Ansvaret og kostnaden ved feil og skade er planlagt overført til myndigheter i hvert land, og legemiddelindustrien er legalt fritatt for ansvar og erstatningsplikt. Dette er det ikke lovmessig anledning til å gjøre, og derfor er dette nå forsøkt gjort gjennom kommersiell lov. Det er ikke greit.