Høringssvar fra Merethe

Dato: 04.08.2020

Med største sannsynlighet er det nettopp b.l.a. genmanipulerte mat og mat som fores på genmanipulert for, som har mye skyld i disse underliggende sykdomstilstander hvilket tilhører risikogruppene ifbm Covid-19 . Er det da riktig å føre en vaksine av samme sjanger?
Jeg ønsker ikke gjennomslag for denne høringen.
Jeg finner ingen egentlig reell grunn for at vi har mer hastverk med å finne en kur mot covid-19, enn andre og kanskje mer alvorlige tilstander opp imellom og pr dags dato.