Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106627

Dato: 15.08.2020

Keg seir NEI TIL

høring - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19