Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 854190

Dato: 10.08.2020

GMO er en forbrytelse mot menneskeheten og en forbrytelse mot Moder Jord selv og hele det økologiske systemet med planter, dyr, mennesker. GMO er en forbrytelse mot den guddommelige skabelse.