Høringssvar fra Norunn Sælensminde

Dato: 10.08.2020

Jeg er helt imot denne høringen og sier tydelig nei til den.