Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134650

Dato: 03.08.2020

Dette er jeg imot. Den norske befolkningen er ikke deres forsøkskaniner. Dere jobber for oss, eller har dere glemt det?? Dette er helt imot Nürnberg loven og bibelen.