Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 496221

Dato: 06.08.2020

Tilsvar til regjeringens høringsforslag om å endre genteknologiloven, frist 5.8.20.

Vedrørende forslag til forandring av lov som skal sørge for at GMO Vaksiner ikke lenger skal kunne kalles GMO vaksine, m.m.

Vi er en gruppe helsearbeidere og engasjerte enkeltindivider, som reagerer på de nå omfattende endringene av genteknologiloven. Vi velger å se endringene i genteknologiloven il ys av nylige endringer av bioteknologiloven 1. juni 2020. Endringene står også i relasjon til nylig meldt hastehøring omkring genteknologiloven med høringsfrist 18.8.2020. Disse tre endringene står alle i forhold til hverandre, og berører befolkningens rettsikkerhet på ulike nivåer, når det gjelder planlagt omfattende bruk av profylaktisk genteknologi i form av GMO-vaksiner i forhold til Corona situasjonen. Vi reagerer sterkt på at endringene ifølge forslag av 28.7.2020 vil gi legemiddelindustrien tilgang til å eksperimentere på befolkningen med nye, eksperimentelle og potentiel farlige genteknologiske legemidler og vaksiner, uten å få informert samtykke. Man kan altså ikke se disse omfattende endringene i lovverket som isolerte fenomener. Det kan også bemerkes at hastehøringer uten fag- og samfunnsdebatt, er i strid med den gjeldende genteknologiloven. Det er i denne situasjonen slik at svært få erinformert om synergieffekten av disse lovendringene. Det vises til §§ 12 og 13 i siste del av dette dokument. Dersom man får gjennomslag for en slik forandring, så vil dette for det første være en direkte usannhet, og ikke ha noe med virkeligheten å gjøre. Man kan ikke si at et genmanipulert materiale i en vaksine ikke er genmanipulert likevel! Å pynte på sannheten er ikke akseptabelog bare til nytte for selgeren. Hva er hensikten med å føre befolkningen bak lyset? Hvem står bak et slikt forslag? Hvorfor skal en så viktig informasjon til nordmenn nå plutselig hemmeligholdes? Er politikerne sunket så dypt i farmainsdustriens lommer? Man kan ikke holde slik informasjon tilbake fra offentligheten for å få flest mulig til å vaksinere seg med en «hemmelig» GMO-vaksine. Dette vil medføre at folk etterhvert vil troat alle vaksiner er genmanipulerte, og flere og flere vil motsette seg vaksinasjon.Bivirkningene vil bli flere og flere og det vil bli stor motstand, samtidig som offentligeinstanser totalt mister sin kredibilitet. Folket har lært etter svineinfluensa-fadesen at det ikke er produsentene som holdes ansvarlig for alvorlige bivirkninger og dødsfall, men at det irealiteten er skattebetalerne som må punge ut via pasientskadeerstatningen. De fleste har også fått med seg at Bill Gates, som ikke er lege, men hovedeier av Monsanto/Bayer, står bak disse planene og har irritert seg lenge over at GMO-varer ikke er tillatt i Europa. Etter at GMO-varer hadde blitt forbudt i India p.g.a. mange krefttilfeller, som også i USA har ført til historiens største erstatningssak, har bedriften solgt disse svært helsefarlige produktene i andre land. Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp. Vi synes det er bra med tydelig advarsel og merking av helsefarlige sigaretter. Dette burde også gjelde for alle farlige matvarer og spesielt medikamenter og injeksjoner, som kalles vaksiner. Man må vite om det som injiseres kan påvirke ens eget DNA, for slike vaksiner har helt andre konsekvenser enn tidligere vaksiner.