Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 446220

Dato: 05.08.2020

Dette skal dere holde dere langt unna. Må absolutt ikke bli gjennomført