Høringssvar fra Simon Andreas Skaar

Dato: 06.08.2020

Dette kan ikke utføres uten skikkelig forskning rundt dette. Det er mye negativ erfaring med slikt og jeg ber dere dra inn tredjeparter for å komme med et forslag for om dette i det hele tatt bør vurderes godkjent i Norge.