Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344128

Dato: 04.08.2020

Er imot tvangsvaksinering og ønsker at det fortsatt skal være frivillig.