Høringssvar fra Åse Steinsland

Dato: 04.08.2020

Man eksperimenterer IKKE med menneskers DNA/RNA på denne måten.

RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter.

RNA-vaksiner kan også utløse autoimmune reaksjoner, dvs. at kroppen angriper seg selv.

Dette er jeg helt i mot.