Høringssvar fra Sat Narayan Kundaliniyoga AS

Dato: 05.08.2020

Jeg sier NEI til RNA vaksiner som inneholder genmodifisert materiale som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter.

Legger ved notat som underbygger valgte sandpunkt.

Vennlig hilsen
for Sat Narayan Kundaliniyoga AS
Britt Bjørgård

Vedlegg