Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 734529

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot tvungen av vaksiner