Høringssvar fra Lasse Fredriksen

Dato: 04.08.2020

Jeg er sterkt imot klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling og forebygging av covid-19. Dette mener jeg kan være skadelig og farlig da vi ennå ikke har noe grunnlag for å påstå at dette trygt og sikkert for folk flest.