Høringssvar fra Kirsten Leikny Femundsenden

Dato: 05.08.2020

Høringsuttalelse i sak H2701165

Til de(n) det måtte gjelde.

Jeg ser at det kun er borgere og personer som kan sende inn høringsuttalelse. Min henvendelse, som en av Folket, kommer derfor via mail til Klima- og miljødepartementet.

.

Det registreres at nordmenn anses mulige prøvekaniner for eksperimentelle GMO-vaksiner?

Den planen må settes på vent, inntil følgende er kartlagt.

.

1. I dette dokumentet på WHOs nettside: A WORLD AT RISK, nærmere bestemt Global Preparedness Monitoring Board, https://apps.who.int/.../GPMB_annualreport_2019.pdf...

viser det seg at pandemien var en SIMULERT-ØVELSE . Dokumentet/Ordren ble utgitt september 2019. min påstand kan leses i WHOs dokument på side 10:

.

- The United Nations (including WHO) conducts at least two system-wide training and simulation exercises, including one for covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen

.

Hvem undertegnet for Folket på det norske territoriet, slik at Folket ble involvert i en SIMULERT-ØVELSE med en påstått dødelig luftveis lidelse?

.

2. Det må oppklares forskjellen på folk og befolkning, mennesker og personer, menn/kvinner og borgere, osv osv. Enkelte av Folket stakkars, tror de er borgere og at de dermed kommer inn under alle disse ekstreme tiltakene som settes i verk, ifm den SIMULERTE-ØVELSEN.

.

Trenger rask identifisering av gjerningsmennene som signerte dokumentet/ordren, slik at etterforskningen hos bl.a. Riksadvokaten og Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan iverksettes umiddelbart.

.

Takk for oppklaring!

Kirsten

En av Folket