Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 532292

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot.