Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121937

Dato: 17.08.2020

Det later til å herske stor tvil og usikkerhet knyttet til endring av lovverket, at genteknologisk baserte vaksiner unntas fra genteknologiloven, samt uttesting av en GMO-vaksine på befolkningen.

Jeg undres over at det ikke har vært mer debatt og informasjon rundt dette temaet.

Jeg stiller meg negativ til forslaget.