Høringssvar fra Vigdis Langås

Dato: 07.08.2020

Jeg er i mot at det skal ekspremieres med vaksine som tukler med genmateriale til mennesker. Dette er uetisk.